Skip to main content

Prijzen en annuleringen

Aanvragen, kosten van wandelingen, kosten van annulering en voorwaarden

Aanvragen:
Aanvragen van wandelingen kunnen per email of telefonisch gedaan worden bij het secretariaat. Voor gewone stadswandelingen geldt een termijn van 14 dagen. Op donderdag gaat de aanvraaglijst naar de gidsen. De maandag daaropvolgend is het bekend of er een gids beschikbaar is. Ingeval de wandeling definitief is ontvangt de klant een bevestiging per email. De smakelijke dwaalwandelingen kunnen alleen plaatsvinden op woensdag, donderdag en vrijdag. De aanvraagtijd is tenminste 3 weken, dit i.v.m. de te maken afspraken met de detailisten. Voor de aanvragen zijn de volgende gegevens noodzakelijk: Naam, mailadres en telefoonnummer, datum, welke wandeling en het aantal deelnemers.

Deelname aan wandelingen georganiseerd door de Stichting Stadsgidserij Tilburg, of waaraan de Stichting Stadsgidserij zijn medewerking verleent, is geheel op eigen risico. De Stichting voornoemd is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of enige andere vorm van geleden materiële en/of immateriële schade. Op het moment dat U zich aanmeldt en/of  deelneemt aan een stadswandeling gaat U hiermee akkoord.

Prijzen:
De kosten van een wandeling zijn € 80,00 voor groepen tot maximaal 15 personen.
De kosten van een Smakelijke dwaalwandeling en Proef de Kade is € 25,00 per persoon. Kosten voor de wijnwandeling bedragen € 18,00


Prijzen voor scholen:
Basisscholen* €80,00 per groep
Voortgezet Onderwijs* €80,00 per groep
MBO en HBO* €80,00 max. 15 deelnemers

Voor deze wandelingen geldt wel dat er tenminste begeleiding is van 1 docent of leerkracht. Bij de wandeling voor hoogste groep basisonderwijs dient er begeleiding van ouders te zijn.

Betaling vindt vooraf plaats op basis van de per mail gestuurde ontvangen factuur

Annulering:
Onvoorziene omstandigheden kunnen altijd leiden tot verplaatsing cq annulering. Hier vindt overleg plaats tussen het secretariaat en de klant. Verdere annulering: Tot 10 dagen voorafgaande aan de activiteit zijn er geen kosten voor annulering. In andere gevallen worden de kosten van de wandeling gewoon in rekening gebracht.